Windykacja i egzekucja należności

Szczegóły

Kancelaria prawna dokłada wszelkich starań, aby skutecznie i szybko wyegzekwować zaległe należności naszych Klientów. W imieniu naszych Klientów:

  • prowadzimy negocjacje przedsądowe z dłużnikami
  • sporządzamy wezwania do zapłaty
  • kierujemy wnioski o wszczęcie mediacji lub zawezwania do próby ugodowej
  • wnosimy o zabezpieczenie roszczeń
  • prowadzimy postępowania sądowe, w tym w postępowaniu upominawczym i nakazowym
  • prowadzimy postępowanie w trybie elektronicznego postępowania upominawczego
  • opracowujemy wnioski egzekucyjne w ramach, których zlecamy podjęcie przez komorników sądowych konkretnych czynności egzekucyjnych
  • sprawujemy nadzór nad prowadzoną egzekucją komorniczą