Stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku publicznego

Szczegóły

Usługi dla:
Podmioty gospodarcze

Kancelaria radców prawnych świadczy bieżącą pomoc prawną dla organizacji pozarządowych:

  • Stowarzyszeń
  • Fundacji
  • Lokalnych Grup Działania

oraz prowadzi obsługę prawną projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności:

  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)
  • Rozwój Polski Wschodniej
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
  • Regionalnych Programów Operacyjnych