Spory sądowe

Szczegóły

  • wszczęcie i prowadzenie postępowania sądowego
  • sporządzanie pozwów i pism procesowych
  • reprezentowanie jako pełnomocnik w toku postępowań przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym
  • przygotowywanie opinii prawnych w związku z możliwymi sporami sądowymi