Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Szczegóły

Usługi dla:
Podmioty gospodarcze

Kancelaria prawna świadczy bieżącą obsługę prawną dla spółdzielni mieszkaniowych i spółdzielni socjalnych, w szczególności:

 • sporządzanie i opiniowanie projektów uchwał organów spółdzielni oraz innych aktów wewnętrznych spółdzielni
 • obsługa prawna posiedzeń walnych zgromadzeń
 • obsługa prawna posiedzeń zarządów i rad nadzorczych spółdzielni
 • bieżąca merytoryczna pomoc prawna świadczona dla pracowników spółdzielni
 • windykacja należności, w tym prowadzenie spraw o zapłatę zaległego czynszu i innych opłat mieszkaniowych, sprawy eksmisyjne
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości należących do spółdzielni

Kancelaria radców prawnych świadczy bieżącą obsługę prawną dla wspólnot mieszkaniowych, w szczególności:

 • sporządzanie i opiniowanie projektów uchwał organów wspólnot mieszkaniowych oraz innych aktów wewnętrznych
 • obsługa prawna posiedzeń zebrań właścicieli lokali
 • obsługa prawna posiedzeń zarządów wspólnot mieszkaniowych
 • merytoryczna pomoc prawna udzielana dla zarządców nieruchomości wspólnych
 • zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących, m.in. zapłaty zaległych opłat mieszkaniowych, uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał, decyzji administracyjnych dotyczących stanu technicznego budynków i inne