Prawo pracy

Szczegóły

Kancelaria prawna oferuje świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie prawa pracy, w tym:

– konsultacje i doradztwo w sprawach dotyczących:

 • aspektów prawnych związanych ze zwalnianiem pracowników, w tym zwolnień grupowych
 • przejmowania pracowników przez innego pracodawcę i innych zagadnień związanych z połączeniem, podziałem i zbyciem przedsiębiorstwa pracodawcy lub jego zorganizowanej części
 • wymogów w zakresie przetwarzania i ochrony danych pracowniczych
 • wszelkich spraw z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych
 • zatrudniania cudzoziemców
 • negocjacji ze związkami zawodowymi
 • rozwiązywania sporów pracowniczych w postępowaniu pozasądowym
 • praw i obowiązków pracowniczych
 • pakietów socjalnych

– a także weryfikację i przygotowanie:

 • umów o pracę z pracownikami oraz innych dokumentów pracowniczych
 • umów z członkami zarządu (kontraktów menedżerskich oraz programów opcji menedżerskich)
 • wewnętrznych aktów prawnych w sprawach pracowniczych, m.in.. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminu pożyczek pracowniczych
 • umów o zakazie konkurencji oraz zachowaniu poufności
 • układów zbiorowych i porozumień zbiorowych