Prawo nieruchomości

Szczegóły

Kancelaria radców prawnych świadczy bieżącą obsługę prawną w zakresie:

  • pomocy prawnej przy zbywaniu i nabywaniu nieruchomości gruntowych, lokalowych i budynkowych
  • opracowywania i opiniowania projektów umów w zakresie obrotu nieruchomościami, w tym umów deweloperskich, przedwstępnych, umów pośrednictwa
  • analizy stanu prawnego nieruchomości, w tym prowadzenie postępowań o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
  • wywłaszczenia, odszkodowania za przejęte działki pod drogi publiczne