Prawo konsumenckie

Szczegóły

Kancelaria prawna świadczy usługi prawne dla osób fizycznych oraz podmiotów prawnych w zakresie “sporów konsumenckich”, dochodzenia roszczeń oraz doradztwo związane z:

  • kredytami konsumenckimi
  • sprzedażą konsumencką
  • nieuczciwą konkurencją
  • ochroną konkurencji i konsumentów
  • zawieraniem umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa, w tym sporządzenie regulaminów sklepów internetowych oraz ich kontrola pod kątem zawartości klauzul niedozwolonych oraz spełniania wymogów zawartych w ustawie o prawach konsumenta