Prawo gospodarcze

Szczegóły

Usługi dla:
Podmioty gospodarcze

Kancelaria radców prawnych zapewnia obsługę prawną przedsiębiorstw, kompleksowe doradztwo prawne począwszy od rozpoczęcia działalności, w tym:

 • badania spółek (audyt prawny)
 • stwierdzanie nieważności uchwał
 • prowadzenie spraw korporacyjnych
 • przygotowywanie projektów uchwał
 • łączenie, podział, przekształcanie spółek
 • tworzenie spółek, rejestracja spółek, zmiany w KRS
 • umowy cywilnoprawne związane z działalnością spółek
 • organizacja i przygotowanie zgromadzeń wspólników (akcjonariuszy)
 • analizy prawne, konsultacje, doradztwo i obsługa procedur przekształceń podmiotów gospodarczych
 • doradztwo prawne w zakresie odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami w sprawach gospodarczych
 • windykacja należności
 • ochrona przed nieuczciwą konkurencją
 • negocjacje z dłużnikiem w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu
 • wszczęcie oraz monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego
 • prawo prasowe
 • ochrona własności intelektualnej, w tym ochrona własności przemysłowej oraz ochrona praw autorskich i pokrewnych
 • ochrona danych osobowych
 • prawo upadłościowe i naprawcze, m.in. sporządzenie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym